วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ระบบเติมเงินใช้งานโปรแกรม 
*เติมบัตร True Money ราคา 90 บาทเท่านั้นนะคับได้รับการใช้งาน 30 วัน 
*เมื่อเติมเงินผ่านแล้วสามารถใช้งานโปรแกรมได้ทันทีเลยนะคับไม่ต้องรอ 
*อย่าเติมซ้ำนะคับรอให้เวลาการใช้งานของท่านหมดก่อนแล้วค่อยเติมใหม่ 

Username :  *ใส่ Username ที่ท่านสมัคใช้งานโปรแกรม 
Email :  *ใส่ Email ของท่านที่ใช้งานได้จริงหรือติดต่อได้ 
True Money :  *ใส่เลขบัตร True Money 14 หลักลงไปคับ 


มีปัญหาติดต่อ Email : bbbff1922@admin.in.th หรือ Email : AppleBlueThai@admin.in.th (2 เมลนี้เท่านั้น)
True Money ระบบเติมเงินซื้อตัวละคร SF Username : *ใส่ Username ตัวละครจะซื้อ
Email : *ใส่ Email ของท่านที่ใช้งานได้จริงหรือติดต่อได้
True Money : *ใส่เลขบัตร True Money 14 หลักลงไปคับ

มีปัญหาติดต่อ Email : bbbff1922@admin.in.th หรือ Email : AppleBlueThai@admin.in.th (2 เมลนี้เท่านั้น)